HLV Riedl, "kỷ lục gia" Công Vinh và đoạn kết sự nghiệp