HLV Phạm Minh Đức nói gì về việc Lê Tấn Tài rời Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Tiền vệ Lê Tấn Tài sẽ rời câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC
Tiền vệ Lê Tấn Tài sẽ rời câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC
Tiền vệ Lê Tấn Tài sẽ rời câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC
Lên top