HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng ngồi “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam

HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng sẽ ngồi "ghế nóng" dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng sẽ ngồi "ghế nóng" dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng sẽ ngồi "ghế nóng" dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
Lên top