HLV Park Hang-seo và sự kết hợp giữa Công Phượng –Quang Hải

Công Phượng –Quang Hải đã có sự kết hợp ấn tượng. Ảnh: TL
Công Phượng –Quang Hải đã có sự kết hợp ấn tượng. Ảnh: TL
Công Phượng –Quang Hải đã có sự kết hợp ấn tượng. Ảnh: TL