HLV Park Hang-seo và bài toán U.23 Việt Nam + 3

Olympic Việt Nam sẽ là đội hình U23 +. Ảnh: T.H
Olympic Việt Nam sẽ là đội hình U23 +. Ảnh: T.H
Olympic Việt Nam sẽ là đội hình U23 +. Ảnh: T.H