HLV Park Hang-seo - Người "đi viết lịch sử"

HLV Park Hang-seo, người đã và đang viết nên những câu chuyện lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang-seo, người đã và đang viết nên những câu chuyện lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang-seo, người đã và đang viết nên những câu chuyện lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM