HLV Park Hang-seo lần đầu tiên nói về “bộ não" của mình

Trợ lí Lee Young-jin, thứ 3 từ trái qua được xem là "bộ não" của HLV Park Hang-seo.
Trợ lí Lee Young-jin, thứ 3 từ trái qua được xem là "bộ não" của HLV Park Hang-seo.
Trợ lí Lee Young-jin, thứ 3 từ trái qua được xem là "bộ não" của HLV Park Hang-seo.
Lên top