HLV Park Hang-seo làm khách mời đặc biệt tại trận tranh đai vô địch boxing

Huấn luyện viên Park Hang-seo là khách mời đặc biệt khi võ sĩ Thu Nhi (phải) tranh đai vô địch WBO thế giới. Ảnh: Trung Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo là khách mời đặc biệt khi võ sĩ Thu Nhi (phải) tranh đai vô địch WBO thế giới. Ảnh: Trung Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo là khách mời đặc biệt khi võ sĩ Thu Nhi (phải) tranh đai vô địch WBO thế giới. Ảnh: Trung Nam.
Lên top