HLV Park Hang-seo dùng ĐTQG để chuẩn bị cho tương lai