HLV Park Hang-seo chốt hợp đồng với VFF: "Tiền không phải tất cả"

HLV Park Hang-seo trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 23.9. Ảnh: Hoài Thu
HLV Park Hang-seo trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 23.9. Ảnh: Hoài Thu
HLV Park Hang-seo trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 23.9. Ảnh: Hoài Thu
Lên top