HLV nội không đáp ứng tiêu chí , VFF tìm thầy ngoại cho tuyển quốc gia

Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLVQG. Ảnh: HD
Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLVQG. Ảnh: HD