HLV Mourinho tự hào vỗ ngực vì “hoàn toàn kiểm soát Chelsea”