HLV Mourinho lo ngại tình hình chấn thương của Ibrahimovic và Rojo