HLV Mourinho bày tỏ sự kính trọng Claudio Ranieri qua chiếc áo đặc biệt