HLV Miura bình thản, Tài Em thừa nhận còn "non"

HLV Miura chỉ đơn giản là hài lòng với chiến thắng của CLB TP.HCM chứ không ca tụng nó quá nhiều. Ảnh: Giang Lê
HLV Miura chỉ đơn giản là hài lòng với chiến thắng của CLB TP.HCM chứ không ca tụng nó quá nhiều. Ảnh: Giang Lê
HLV Miura chỉ đơn giản là hài lòng với chiến thắng của CLB TP.HCM chứ không ca tụng nó quá nhiều. Ảnh: Giang Lê