HLV Lê Thụy Hải: “Đá thế, Công Phượng không thành cầu thủ lớn”

Anh: Đ.Đ
Anh: Đ.Đ