HLV Lê Thụy Hải chia tay FLC Thanh Hóa: “Không cần thì cứ vứt ông Hải “lơ” vào… sọt rác”