HLV Kiatisak đấu giá áo, góp 210 triệu vào quỹ chống dịch COVID-19 ở TPHCM

Huấn luyện viên Kiatisak đấu giá áo hỗ trợ công cuộc phòng dịch COVID-19. Ảnh: CLB HAGL
Huấn luyện viên Kiatisak đấu giá áo hỗ trợ công cuộc phòng dịch COVID-19. Ảnh: CLB HAGL
Huấn luyện viên Kiatisak đấu giá áo hỗ trợ công cuộc phòng dịch COVID-19. Ảnh: CLB HAGL
Lên top