HLV Kiatisak: “Chưa có ai ở VFF liên hệ với tôi cả”

HLV Kiatisak chưa được VFF liên hệ. Ảnh: Đăng Huỳnh
HLV Kiatisak chưa được VFF liên hệ. Ảnh: Đăng Huỳnh