HLV Hữu Thắng: Tôi tin U23 Việt Nam sẽ vô địch

Huân luyện viên Hữu Thắng gửi lời chúc và niềm tin vô địch đến các cầu thủ U23 Việt Nam.
Huân luyện viên Hữu Thắng gửi lời chúc và niềm tin vô địch đến các cầu thủ U23 Việt Nam.
Huân luyện viên Hữu Thắng gửi lời chúc và niềm tin vô địch đến các cầu thủ U23 Việt Nam.
Lên top