HLV Hữu Thắng thở phào khi Huy Hùng và Đình Hoàng trở lại sau chấn thương