HLV Hữu Thắng theo kèm U20 Việt Nam tập huấn tại Đức