HLV Hữu Thắng nói về chuyện “tẩy thẻ” của Văn Hậu, Xuân Trường

HLV Hữu Thắng nói về nghi vấn "tẩy thẻ". Ảnh: Minh Tùng
HLV Hữu Thắng nói về nghi vấn "tẩy thẻ". Ảnh: Minh Tùng