HLV Hữu Thắng không mừng vì U.23 Việt Nam thắng đậm