HLV Hữu Thắng không hài lòng điều kiện tập luyện của ĐT Việt Nam