HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam thử nghiệm nên thế là không tồi"