HLV Hữu Thắng “cầu cứu” Bộ trưởng về... bác sĩ ngoại cho đội tuyển quốc gia