HLV Hữu Thắng cầm quân vào đất Mã

HLV Hữu Thắng đang được đặt kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ
HLV Hữu Thắng đang được đặt kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ