HLV Hoàng Anh Tuấn hạnh phúc với chiến tích của các chiến binh U.19 Việt Nam