HLV Dương Minh Ninh "đầu hàng", bầu Đức chọn thầy Hàn cứu HAGL

HLV Dương Minh Ninh từ chức HLV trưởng CLB HAGL, người thay thế sẽ là trợ lí Lee Tea Hoon.
HLV Dương Minh Ninh từ chức HLV trưởng CLB HAGL, người thay thế sẽ là trợ lí Lee Tea Hoon.
HLV Dương Minh Ninh từ chức HLV trưởng CLB HAGL, người thay thế sẽ là trợ lí Lee Tea Hoon.
Lên top