VCK FIFA Futsal World Cup 2016:

HLV Bruno yêu cầu các học trò tuân thủ chiến thuật, kỷ luật trước vòng 1/8