HLV Bruno Garcia: “Paraguay là thử thách lớn với ĐT Việt Nam”