HLV Bruno Garcia: “Đây là trận đấu lịch sử đối với ĐT Việt Nam”