HLV Alfred Riedl: Tự truyện của Công Vinh phải đính chính nhiều chỗ

Cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl.
Cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl.
Cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl.
Lên top