HLV Alfred Riedl: “Bóng đá Việt Nam đã không còn xây nhà từ nóc”