CHUYỆN HY HỮU QUANH DANH HIỆU HỘI CĐV XUẤT SẮC NHẤT:

Hình như là "một quả lừa"?