Hình ảnh tuyệt đẹp ngày đầu tiên của 4x4 Challenge - Quang Binh 2017

Ảnh: Thiên Sơn.
Ảnh: Thiên Sơn.
Ảnh: Thiên Sơn.
Lên top