Hình ảnh của Messi đang xấu đi vì 555 triệu Euro

Messi nhận quá nhiều tiền ở Barcelona nhưng vẫn muốn ra đi. Ảnh: AFP
Messi nhận quá nhiều tiền ở Barcelona nhưng vẫn muốn ra đi. Ảnh: AFP
Messi nhận quá nhiều tiền ở Barcelona nhưng vẫn muốn ra đi. Ảnh: AFP
Lên top