Hiệu ứng Bruno Fernandes

Bruno Fernandes mang tới cả sức chiến đấu lẫn tính sáng tạo cho Man United. Ảnh: AFP
Bruno Fernandes mang tới cả sức chiến đấu lẫn tính sáng tạo cho Man United. Ảnh: AFP
Bruno Fernandes mang tới cả sức chiến đấu lẫn tính sáng tạo cho Man United. Ảnh: AFP
Lên top