“Hiện tượng” Eric Bailly sẽ vắng mặt trong 1 tháng