Hi hữu: Tiền đạo được thay ra giữa trận để đi đón... vợ đẻ

Ảnh: Twitter.
Ảnh: Twitter.