Hãy chuyên nghiệp với bản thân như Ronaldo!

Ronaldo khuyên mọi người hãy thôi uống Coca-Cola vì sức khỏe. Ảnh: AFP
Ronaldo khuyên mọi người hãy thôi uống Coca-Cola vì sức khỏe. Ảnh: AFP
Ronaldo khuyên mọi người hãy thôi uống Coca-Cola vì sức khỏe. Ảnh: AFP
Lên top