Hậu vệ Floranus lại mắc lỗi, cơ hội cho Văn Hậu ra mắt Heerenveen tuần tới?

Sai lầm của Floranus là cơ hội của Văn Hậu?
Sai lầm của Floranus là cơ hội của Văn Hậu?
Sai lầm của Floranus là cơ hội của Văn Hậu?
Lên top