Hậu Á quân U.23 Châu Á, kịch bản nào cho bóng đá Việt?

Bóng đá Việt sẽ còn bay cao hơn?
Bóng đá Việt sẽ còn bay cao hơn?