Hậu Á quân U.23 Châu Á, kịch bản nào cho bóng đá Việt?

Bóng đá Việt sẽ còn bay cao hơn?
Bóng đá Việt sẽ còn bay cao hơn?
Bóng đá Việt sẽ còn bay cao hơn?