Hấp dẫn giải bóng đá sinh viên Báo chí Nhân Văn

Giải bóng đá nam Tứ hùng Cup - Khoa Báo chí & Truyền thông đã có 7 lần tổ chức. Ảnh: THC
Giải bóng đá nam Tứ hùng Cup - Khoa Báo chí & Truyền thông đã có 7 lần tổ chức. Ảnh: THC
Giải bóng đá nam Tứ hùng Cup - Khoa Báo chí & Truyền thông đã có 7 lần tổ chức. Ảnh: THC