Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hành xử văn minh

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Báo Thanh Niên.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Báo Thanh Niên.