Hành trình kỳ lạ đến với bóng đá của tuyển thủ U19 Trần Minh Vương