“Hành trình kết nối” 31 ngày chạy xuyên Việt nhận kỷ lục thế giới

Đại diện WorldKings trao chứng nhận kỷ lục  cho  FPT. Ảnh: VA
Đại diện WorldKings trao chứng nhận kỷ lục cho FPT. Ảnh: VA
Đại diện WorldKings trao chứng nhận kỷ lục cho FPT. Ảnh: VA
Lên top