Hành động này của Messi đã dự báo trước về thảm bại của Argentina