Hàng nghìn người tham dự khoá học yoga “quản trị năng lượng – trị liệu cuộc đời”

Diễn giả  Tố Hải tại khóa học. Ảnh: BL
Diễn giả Tố Hải tại khóa học. Ảnh: BL